Varietats de figues
Index de figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Hardy Chicago
Hardy Chicago
La Hardy Chicago del meu terrat.
8 agost 2008.
Hardy Chicago
La Hardy Chicago del meu terrat.
26 agost 2009.
Hardy Chicago
Hardy Chicago del meu terrat.
8 setembre 2012.
Hardy Chicago
Fulla de la Hardy Chicago.

Autofèrtil (partenocàrpica)
Bífera (Algunes figues flors i figues d'estiu)
Figues d'estiu a partir de la segona quinzena d'Agost.

Figuera obtinguda per intercanvi.
És una figuera força curiosa i fàcil de diferenciar entre altres varietats. Es una figuera coneguda fa ben poc procedent de Chicago i d’origen desconegut. Fou descoberta per Fred Born, un aficionat nord-americà, a principis dels anys 80 al sud de Chicago. Originària de Chicago?, de ben segur que no, Portuguesa, Grega, Italiana,.. potser.
És gairebé impossible que es produeixin hibridacions naturals en un lloc com Chicago.
Per suportar el clima de Chicago, indubtablement es deu tractar d’una figuera força resistent.
Tampoc cal oblidar que els mediterranis que varen emigrar cap als Estats Units van desenvolupar tècniques per obtenir figues en aquell clima tan advers per les figueres.
Posteriorment va ser distribuïda entre els aficionats del seu país i actualment és comercialitzada per alguns vivers.
Les seves fulles de color ver fosc, gruixudes ,pentalobades en la seva majoria i amb un envers piloses amb un tacte de vellut fan fàcil distingir aquesta figuera.
Les fulles són molt semblants a les de la Pastilliere.
Les figues són petites, poques vegades superen els 45g. Són força dolces, amb la carn vermella i melosa.
L’ull no és massa obert. La figa s’aferra a l’arbre amb un fort peduncle d’entre un 1 i 2 cm.
De moment, encara no he collit cap figa flor.


Hardy Chicago
A l'esquerra fulla de la Hardy.
A la dreta fulla d'una Napolitana.