Varietats de figues
Index de figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Paratjal, Parejal
Paratjal
Vella figuera paratjal a S'Amarador. Any 2006
Paratjal
Figa Paratjal de S'Amarador al meu terrat.
Any 2011
Paratjal
Figa Paratjal de S'Amarador al meu terrat.
Any 2011. .
Paratjal
Els últims sospirs de la figuera.
Paratjal
Figa Paratjal de S'Amarador al meu terrat.
Any 2009. Color de la pell ben diferent d'un any a l'altre.
Paratjal
Malgrat tot, encara dóna figues.
Autofèrtil (partenocàrpica)
Bífera (Algunes figues-flors i figues d'estiu)
Figues d'estiu a principis d'Agost..

Varietat de figa blanca provenen d’una vella figuera de S’Amarador (Cala Mondragó Mallorca).
Fulles majoritàriament tri-lobulades, vores lleugerament serrades. Peduncle curt i corbat identificatiu. Fruit amb un clivellat reticular característic. Pell de fons verdós amb tons morats. D’un any a l’altre la pell pot esdevenir d’un color blavós morat.
Es tracti de la varietat coneguda a Mallorca com Paretjal.
He trobat figueres velles i idèntiques a Platja D’Aro i en alguns pobles del Vallès Oriental Els esqueixos d'estiu del 2006 varen prendre bé i han donat figues gairebé cada any des del 2007 al meu terrat.
Les figues collides l'any 2009 són d'una molt bona qualitat gustativa.
Cal notar la diferencia de colors entre les dues figues tot i tractar-se de la mateixa varietat. De la Figuera a Platja D'Aro, els seus propietaris diuen que collida al punt és una molt bona figa.

He rebut informacions d'un aficionat francès que ha trobat una figuera vora d'un camí i creu que potser de la mateixa varietat.

Le figuier que vous avez trouvé à Blanca de St Amaradorm doit être une variété ancienne, car j’ai trouvé un figuier dans ma commune : Solliès-Toucas dans le Var.
J’ai trouvé ce figuier à l’abandon sur un terrain en bordure d’une petite route planté à côté d’un figuier boujassot Blanca à l’abandon aussi.La peau est très fine et le gout excellent. J’ai fais 2 boutures il y a quelques jours.

La figuera que heu trobat a S'Amarador ha de ser d’una varietat antiga, doncs jo he trobat una figuera en el meu poble de Solliès-Toucas en el Var.
He trobat aquesta figuera abandonada plantada en el marge d'un terreny d'un camí a costat d'una Burjassot Blanca, també abandonada.
La pell és molt fina i el gust excel•lent. He plantat dos esqueixos.


D'on ve el nom de « Paratjal »
Ve del mot « paratge »
Ascendencia alta, lignatge de noblesa.
Etimologia : derivat del llatí « par », ‘igual’
Segons l'excel·lent llibre de Montserrat Pons " Les figueres a les Illes Balears", la varietat Paratjal a estat documentada al segle XVI en un document citat par Joan Corominas on es troba l'expressió «figues de paratge», és gairebé com dir figues de noblesa.


Fulla de Paratjal
Fulla de Paratjal.