Varietats de figues
Figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Figa grisa de Campdàsens
Campdàsens
Le figues de Campdàsens del meu terrat.
Molt dolces
Campdàsens
El lloc original de la figuera.

Autofèrtil (partenocàrpica)
Unifera (Figues d'estiu)
Figues d'estiu a principis d'Agost..

Pàgina en curs de construcció..