Varietats de figues
Index de figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Jurupa, Jarupa
Jarupa
La Jurupa del meu terrat.
Jurupa
Figa de la varietat Jurupa.

Autofèrtil (partenocàrpica)
Bífera (Figues flors i figues d'estiu)

Aquest és un híbrid obtingut pel Dr. Ira Condit al Jurupa Mountains Cultural Center de Califòrnia i seleccionat per Julius Enderud.
Esta emparentada amb la Dotatto.
La figuera és vigorosa. La figa, com es mostra a la fotografia, és piriforme amb l’ull més petit que la Dotatto.
Les fulles solen ser pentalobades amb poca entrada.
Dona una collita no massa abundant de figues flors més grosses que les figues d’estiu, i com sols ser normal, menys gustoses.
La carn va de l'ambre al roig suau, depenen de les temperatures i de les condicions de conreu.
Les figues flors són mes blanquinoses i les figues d’estiu tendeixen al vermell.
Molt bona qualitat gustativa.

Pàgina en curs de construcció..