Varietats de figues
Figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
LSU Gold
LSU Gold
LSU Gold del meu terrat.
Figa d'estiu.
Brunswick
LSU Gold del meu terrat
Figa Flor del Juliol.

Autofèrtil (partenocàrpica)
Bífera (dues collites)
Figues flors el Juliol.
Figues a l'Agost.

Pàgina en curs de construcció..