Varietats de figues
Figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Petite Negri
Petite Negri
La Petite Negri del meu terrat.
Petite Negri
Unes quantes figues de la varietat
A punt de menjar, molt bones.
Pàgina en curs de construcció..