Français La meva col.lecció
Recuperació per arrelament aeri
English
Sinonims
Figuera esporgada
Figuera esporgada
La figuera té les arrels infectades de nematodesnematodes i cerquem una solució per recuperar-la.
La lluita química o biològica per eradicar-los d’un arbre infectat no sol tenir èxit. S’en pot reduir la població però a la primera ocasió favorable el augment fins el nivell anteriors es farà inevitable.
La millor solució si es té un recanvi adequat és eliminar l’arbre i evitar-ne la contaminació dels altres.
El mètode proposat és per quan no tenim recanvi.

Primer de tot es procedeix a una esporga abusiva de la figuera, cobrint amb mastic les ferides.
Test tallat per la meitat per soportar l'altre test.
Test tallat per la meitat per soportar l'altre test.
Tall a l'escorça per favorir l'arrelament. Tall a l'escorça per favorir l'arrelament. Cal aïllar la terra infectada de la zona a on intentarem fer arrelar de nou la figuera.
Les pluges o bé un error infectarien de nou la zona d’arrelament.


Es talla l’escorça per reduir el flux de la saba i afavorir-ne l’arrelament en la zona de la ferida.


Utilitzem dos testos nets i tallat per la meitat el per suportar el substsrat d’arrelament.
Aïllament del test infectat.
Aïllament del test infectat.
Pedres al fons per a millorar el drenatge
Pedres al fons per a millorar el drenatge
Bona sort. Operació finalitzada
Operació finalitzada