/head>
Varietats de figues
Index de figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Hunter, Hunt
Hunt, Hunter
Figa flor Hunt del meu terrat.
30 juliol 2014.
Hunt, Hunter
Figa d'estiu Hunt del meu terrat.
29 juliol 2015.
Hunt, Hunter
Figa flor Hunt del meu terrat
Hunt, Hunter
Figa flor Hunt del meu terrat
19 juny 2016.
120 g. de pes. Molt bona.

Autofèrtil (partenocàrpica)
Bífera (Figues flors a finals de Juny)
Figues d'estiu a principis d'Agost..

Figuera d'origin americà.
Fruit d'un intercanvi, me la varen identificar com a Hunter, en realitat se la coneix com a Hunt.
Aquesta varietat va ser obtinguda o publicada par E.W. Hunt de Eatonton, Georgia al 1920.
S'afirma que és una varietat resistent a la pluja i adaptada a climes humits, ho he pogut comprovar i és ben cert.
Tant les figues flors com les figues d'estiu són d'una bona mida, al voltant dels 80 gr. i de molt bona qualitat.

Hunt, Hunter
Fulla de la Hunt