Varietats de figues
Index de figueres pròpies dels països catalans i del meu terrat
Figuera Blanca d'Algèria
Figuera Blanca d'Algèria
La Figuera Blanca d'Algèria del meu terrat.
30 juliol 2015.
Figuera Blanca d'Algèria
La Figuera Blanca d'Algèria del meu terrat.
Figuera Blanca d'Algèria
Figuera Blanca d'Algèria
Figuera Blanca d'Algèria
Fulla de la Blanca d'Algèria

Autofèrtil (partenocàrpica)

Figues d'estiu a principis d'Agost, no dóna figues flors.

Varietat originària d'Algèria.
És molt semblant a la Coll de Dama, de la mateixa qualitat gustativa, finis i tot superior.
Suporta bé les pluges.
Amb un ostíol més tancat que el de la Coll de Dama el que li permet soportar millor els atacs dels insectes.