Vocabulari utilitzat sobre figueres Montserrat Pons (MP), Julià Bordera (JB), Joan Rallo (JR).
Podeu filtrar per columnes.
Paraula Autor Definició (filtrar per qualsevol paraula)
ÀpexJRExtrem superior d'un òrgan o d'una part d'un òrgan.
AcopJB"El DCVB diu d’aquest mot balear: “a les figues grosses, perquè s’assequin de tot, les obrin de l’ull fins al capoll, posant-les així al sol i, en esser seques, les clouen per la part molsuda. Això és l’acop de figa (Mall.). a.) Acop flor: acop de figa flor (St. Llorenç des C.).”."
ABAMPAcid abscísic, inhibidor natural del creixement.
AbscisióMP Separació d'un òrgan, la flor, la fulla o el fruit per la descomposició de l'extracte cel·lular.
AbsorbirMP Embeure aigua, nutrients o altres substàncies per les arrels.
AclaridaJR Supressió d'una part dels fruits d'un arbre per tal que els que han estat respectats presentin dimensions comercials i proporcions regulars. Esporgada de ramificacions, de brots i de fulles que hom efectua per tal de permetre l'entrada de la llum a l'interior de les formes vegetatives denses.
AcopMPFiga seca que ha estat assecada oberta de l'ull al capoll.
ADNMP Àcid desoxiribonucleic.
AdventíciaJRÒrgan que es desenvolupa ocasionalment en una posició inusual.
AgritMPEsdevingut agre, d'acidesa desagradable.
AixellaJRUnió del tronc amb la branca
AlBMPAcid indolbutíric. Regulador del creixement i inductor de la formació de les arrels.
AlbacoraJBBacora. Figa flor, primera collita o florada de les figueres de dos collites.
AmurgonarJBAcció per obtenir murgons. Branca que es colga a terra o amb terra sense tallar-la perquè arreli amb la finalitat d'obtenir una planta nova. Castellà: Acodo.
AmillaramentMPPadró de béns immobles, agrícoles, etc. d'aquells municipis en què l'administració encara no ha fet el cadastre.
ANAMP Àcid naftalenacètic. Regulador del creixement, emprat per promoure l'aclarida dels fruits.
Angle peciolarMP Angle del marge de les fulles a la zona d'inserció del pecíol.
AnyivoliaJRDit de l'arbre que fructifica amb alternança d'anys abundosos i altres de buits o escassos.
ApicalJRRelatiu o pertanyent a l'àpex
AqueniMPFruit sec d'una sola llavor i un pericarpi coriaci no soldat amb la llavor.
ArrelJRÒrgan de les plantes superiors, generalment axiforme, de simetria radiada, sempre privat de fulles i proveït d'elements conductors, especialitzat en la fixació de la planta i en l'absorció d'aigua i de substàncies químiques que hi són dissoltes.
ArrobJBXarop o dolç d’origen àrab, com la mateixa paraula arrop, i que s’obté per cocció i evaporació, bullint fruita dolça o del seu suc. A la Vall d’Albaida els més coneguts són els de most de raïm i el de figues. Especialment famós és encara l’arrop i talladetes de Benigànim, per bé que antigament es pot dir que s’ha fet en totes les cases de camp de la comarca per a consum propi, ni que fóra una caldera de figues, que quedava reduïda a pocs litres d’arrop. A l’Alforí es feia un altre tipus d’arrop anomenat melcutxa, també amb talladetes, bullint l’aigua emmelada de rentar les bresques i la cera del reparat després de tallar la mel dels ruscos
BacoraJRFigaflor. De l'àrab bakûra, bakûr 'precoç'
BacoreroJBOriol: au de la grandària d’un tord, amb les plomes acolorides de groc, principalment, i negre —i a més, les femelles, de verd—, a la qual se li atribuïa ancestralment una notable afecció a menjar bacores. L’au s’autodelata “dient” el seu nom amb el cant, a finals de la primavera: “ba-corero, ba-corero”.
BadatJB"Del llatí batare. Obertura en l’epidermis de la fruita de la figuera que deixa al descobert la capa interior de la pell, de color blanc els badats solen obrir-se en la direcció dels meridians i són uns indicadors de l’estat òptim de maduració de la fruita."
BadarJFObrir una cosa sense separar completament les seves parts
BakûraJRFigaflor.
BasalJRRelatiu o pertanyent a la base.
BífidaJRDit de l'òrgan parcialment dividit en dues parts més curtes que la meitat de la seva longitud
BordallMPRebrot de l'arbre que brosta de les arrels aprofundides.
BorróJFBotó escamós dels arbres i altres plantes, que conté el rudiment del futur brot.
BrancaMPCada una de les parts en què es va ramificant el tronc.
BrancamMPConjunt deies branques de l'arbre.
BrocadaJRPart del sarment que hom deixa al cep en podar la vinya. Per similitud amb la vinya, tany que queda molt curt desprès d'esporgar.
BrotJRBranqueta tendra, en fase de creixença, novellament originada a partir d'una gemma.
BrotadaJRConjunt de brots.
CabrafigueraMP Figuera silvestre, figuera borda . S'empra com a pol·linitzador o portaempelt.
CalcinalMPPart del tronco branca de l'arbre que resta després d'haver-los tallats.
CapçadaMP Conjunt de branques de la figuera des de l'enforcadura fins al capcurull, amb fullatge o sense.
Capcurull MPLa part més alta.
CapollMPTija que uneix la figa a la branca. A València : Cua de les fruites de la figuera: peduncle. És d’ús comú el castellanisme “peçó” a casa nostra.
CaprificacióMPProcés de pol·linització de les flors dels siconis de les figueres no partenocàrpiques amb pol-len de cabrafiguera o figuera mascle, mitjançant l'insecte Blastophaga psenes.
CàriesJRMalaltia criptogàmica deguda a fongs basidiomicets paràsits.
CarpelMP Peça floral situada a l'àpex de l'eix deia flor, generalment unida a peces homòlogues per constituir el pistil.
CaseraMPProtector de fusta o metàl·lic que es col·loca al voltant deia soca de la figuera.
CicatritzacióJRProcés de formació d'una cicatriu. Cicatrius: el senyal que deixa la caiguda d'una fulla, una bràctea, etc.
CimalMPBranca de l'arbre que s'enlaira verticalment.
ClevillJBBadat.
ClifaMPFiga que s'ha assecat aplanada, amb l'ull a la part de baix i e'l capoll damunt, esclafada fins que la pell s'espenya.
ClivellMPObertura longitudinal o reticular, poc profunda, de la pell de la figa.
ClonMPConjunt de plantes genèticament idèntiques obtingudes per propagació asexual.
ClorosiMP Esgrogueïment de les fulles per deficiencia de clorofil·la deguda a alteracions metabòliques diverses.
CofíJBRecipient d’espart o palma que serveix per a contenir figues o altra cosa.
CollJB Part intermèdia entre el cos del siconi i el peduncle, conformada de pell únicament. El refrany —misogin sense redempció— “la figa i la dona, quan torç el coll és bona”, arreplegat per fra Lluís Galiana en la seua Rondalla de Rondalles... diu ben clar quin és el moment de collir la fruita de la figuera: quan la maturitat li relaxa el coll i la força de la gravetat la fa penjar verticalment, amb l’ostíol acarat al sòl.
CollitaMPPeríode de temps en el qual té lloc l'acció de collir, la recollita.
CongriaJF Que produeix virons.En aquest formatge se congrien virons. Larves petites que neixen dels ous dipositats per certs insectes.
CópJB Canya amb la punta badada i oberta per una pedra, que s’utilitza per a collir bacores i figues de les branques altes (la Ribera). Escames. Fulletes mil·limètriques disposades al voltant de l’orifici de l’ostíol, de fora cap a la part interior.
CordóJRTipus de poda de formació que comporta la utilització d'armadures i que consisteix a deixar en l'arbre fruiter un eix o més.
CoveMPPaner gran, en forma de con truncat, amb dues anses.
CreixementJRAcció de créixer.
CréixerJRFer-se, desenvolupar-se
CromosomaMPEstructura del nucli de les cèl·lules, amb parells de bases, de les quals les seqüències formen els gens.
CultiuJRConreu.
CultivarMP Parlant de figueres, figuera comuna cultivada.
DecrèpitsJRQue ha arribat en un grau extrem de decadència física
DefoliacióMPPèrdua natural o provocada de les fulles de l'arbre.
DesborronarJRTreure els borrons de les branques
DescalçarJRPosar al descobert la soca
DesfonamentMPLabor profunda del sòl, per airejar i permeabilitzarles capes inferiors.
DespuntarMPPinçar. Eliminar l'ull apical d'un brot per frenar el creixement de la tija i iniciar la formació de la nova figuera.
DesronyatJRPinçament de la gemma terminal.
DestreMPAntiga mesura de longitud agrària usada a Mallorca, equivalent a 4,214 metres.
Destre quadratMPAntiga mesura superficial agrària usada a Mallorca, corresponent a 1/400 quarterades, equivalent a 17,75 metres quadrats.
DuríciaJRPart endurida
EmpeltarMPImplantar en una incisió feta al tronc una muda de la mateixa varietat o d'una altra.
EncistarMPCol·locar les figues seques dins caixons o pots, ben pitjades.
EntalladuraJRTall o incisió sobre la fusta.
EntrenúsJR Espai o interval entre dos nusos.
EnvellidaJRTornada vella.
EsblaimatJFDescolorit, dèbil de color
EsbósJR Quan encara no ha arribat a tenir l'estructura o forma definitiva.
Escala de peuMPEscala que, a més dels dos muntants on van subjectes els escalons, té una barra articulada que li serveix de suport.
EscorçaMPCoberta externa dels troncs i les arrels deies plantes llenyoses
EspletMPConjunt de fruits que dóna l'arbre d'una vegada. Collita.
EsporgaJROperació que consisteix a tallar i treure les branques supèrflues, mortes, malaltes, etc., d'un arbre, d'un arbust, etc., per deixar-lo en millors condicions de fructificar, per donar-li una forma determinada, etc.
EstacaMP Tros de branca que es planta a terra perquè tregui arrels i esdevingui una figuera. (arbre)
EstalonJR Pal bifurcat en un dels extrems que serveix per a sostenir les branques dels arbres, armar parrals, etc. Tambè s'anomena puntal.
EstigmaMP Part del carpel de les plantes que capta els grans de pol·len i on aquests comencen a germinar, i que apareix directament sobre l'ovari.
EstilMPProlongació de l'ovari en forma de columna acabada en un estigma.
ExsecalladorMP Persona que es dedica a esporgar els arbres. Tambè esporgador.
FadencaJF Que és de gust fat.
FatJFMancat de sal o de sucre, i en general d'allò que dóna sabor agradable, insípid (Gir., Empordà, Vic, Bal.); castellà soso, insulso..
FalçóJFGanivet molt corbat que serveix per a tallar branques d'arbusts (val.); cast. podón.
FenologiaMPEstudi de les relacions entre les condicions climàtiques i els fenòmens biològics periòdics de l'arbre.
FenotipMP Conjunt de caràcters anatòmics, fisiològics i antigènics que permeten identificar i classificar un organisme viu. Aparença externa d'un caràcter genètic, però també hi ha altres factors que influeixen en el fenotip, com pot ser la nutrició, la temperatura, la llum, els agents infecciosos, etc.
FigaJRSiconi de la figuera.
Figa agostencaMPFiga que madura el mes d'agost.
Figa aigualidaMPFiga que ha perdut la dolçor per excés d'aigua.
Figa alisaMP Figa blana que es comença a tornar agra.
Figa anormalMPFiga malformada.
Figa de solMPFiga assecada al sol.
Figa forneraMPFiga seca acabada d'assecar al forn.
Figa grenyalMPFiga que, encara que ha pres color, no arriba a esser madura.
Figa primerencaMPFiga que madura prest en relació a altres varietats.
Figa secaMPFiga que s'ha assecat.
Figa secallonaMPFiga madura un poc pansida.
Figa tardanaMP Figa que madura tard en relació a altres varietats.
Figa verdaMPFiga que es menja collida de l'arbre, sense assecar.
FigaflorJRFiga primerenca que certes varietats de figuera fan pel juny o pel juliol.
FigóJRSiconi immadur.
FigotMPFiga madura molt esclafada.
FigueraJRArbre de la família de les moràcies (Ficus carica), de capçada ampla, làtex lletós, fulles caduques palmatilobulades i fruits (les figues) en siconi.
Figuera bíferaMPFiguera que fructifica dues vegades a l'any, que dóna dues collites.
Figuera bordaMPFiguera mascle, de peu masculí.
Figuera de cristiàMP Figuera domesticada, del gènere ficus carica, de qualsevol varietat.
Figuera uníferaMP Figuera que dóna una sola collita a l'any.
FigueralMPTerreny plantat de figueres.
Figueraler/aMPPersona que fa la collita de figues o que en ven.
FiguerolMP Malura que surt als dits causada pel contacte ambla lletrada .
Figues albardadesJBPodríem dir que són bunyols que porten dins cadascun d’ells una figa seca, sencera o partida segons pobles o comarques. La pasta de fora té distintes variants: fonamentalment, farina, aigua i un poc de llevat. Un ou batut si es vol. La figa trau al foc, moltes voltes, tanta dolçor, que no cal rebolcar-les en sucre”.4 Comuna és també la denominació bunyols de figa. A Ulldecona es diuen figues en paella, segons el DCVB: “les que s’unten de pasta de farina i aigua, es frigen en paella o en cassola i s’emmelen o ensucren”. A Deltebre les coneixen com a paracotes i se solien preparar per a Nadal i Tots Sants (Queralt, 2006). Nyofles és la denominació d’alguns llocs de les comarques centrals valencianes. A l’Alforí hem recollit que les nyofles són bunyols amb una figa dins, o figues amb gatxetes. I fent un colp d’ull als Serrans, al Villar del Arzobispo, per influència del català, a les figues les anomenen higas, i als bunyols de figa higas albardás, mentre que a Sot de Xera diuen higos a les figues, i higas són els bunyols de figa, concretament. No sabem si les figues fregides de la Marina fan referència a aquestes postres, o a la delícia que són unes figues seques i fregides sense més.
Fil·lotaxiJREstudi de la disposició de les fulles en les tiges.
FisiopatiaMPAlteració metabòlica provocada per factors abiòtics que es manifesten a l'arbre o en algun òrgan d'aquest.
FlorJBEn la parla popular es denomina flor a l’obertura de la figa (obertura ostiolar o ostíol). A Alboraia fa referència a la figa flor o bacora. 2 Figa flor. 3 Parts genitals externes de la dona.
FluixaJFQue no és dura. Dèbil, mancat de força, de vigor.
FocJBEs diu que una figa té foc quan en obrir-la presenta l’interior groguenc, amb part de la polpa una mica eixuta. Es tracta d’un desordre fisiològic que ha produït un mal quallat de les flors pròpiament dites i que ha donat lloc a fruites mal desenvolupades. L’aspecte exterior de la figa no es veu alterat.
FormacióJRTipus de vegetació definit pel seu aspecte i no per la seva composició florística.
FructíferJRQue dóna fruit.
FructificacióJRAcció de fructificar
FruitJROvari desenvolupat que conté la llavor o les llavors formades. Peduncle, receptacle, etc., acrescent, poc o molt carnós i sovint comestible.
FullaJRÒrgan laminar de creixement limitat que apareix lateralment a la tija o a les branques.
FustaJRMatèria llenyosa de l'arbre. Part dura dels vegetals.
GanxoMPBastó, generalment d'ullastre, que té un extrem corbat. Serveix per apropar les branques de la figuera durant la collita de les figues.
GatzollMPEina tallant corba, amb mànec, que serveix per podar.
GavilàMP Espècie d'aixada amb la fulla dividida en dues parts llargues. Tambè s'en diu arpiot.
GemmaMP Borró embrionari esquamós del qual brostaran les branques, les fulles i les flors. Pot esser axil·lar, latent o terminal.
GenomaMP Conjunt de cromosomes propis de l'espècie o conjunt de gens de l'espècie.
GenotipMPConstitució hereditària d'un organisme, formada per la. totalitat de cromosomes característics de l'espècie.
Grau BrixMPUnitat de mesura del contingut de sòlids solubles que expressa el percentatge de sucres.
Hora-fredMPCada hora amb una temperatura Inferior a 7º C. El nombre acumulat d'hores-fred s'empra per determinar les necessitats de fred hivernal per a la sortida del repòs vegetatiu dels arbres fruiters.
HortMPMallorca. Mesura superficial agrària corresponent a 1/16 quarterades, equivalent a. 443, 94 metres quadrats.
InfructescènciaMPConjunt de fruits resultants de certes inflorescències.
LatentJRQue existeix sense manifestar-se a l'exterior.
LateralJRSituat al costat, a l'extrem o a la perifèria i no al centre
LàtexMPLletrada. Líquid de naturalesa aquosa, d'aspecte lacti, contingut en els laticífers, present a la soca i a les branques i les fulles de les figueres.
Lletrada JFSuc blanc, lletós, que contenen certes plantes, com la figuera
Llivanya MP Fissura del terreny que l'arbre aprofita per introduir les arrels. També s'en diu clivell : Obertura estreta i llarguera, produïda a un cos per vellura, sequedat, malaltia, etc.; cast. grieta, hendidura, resquebrajadura. 
LongistilMPD'estil llarg.
MacocJB"A Elx s’ha arreplegat aquesta denominació per a un tipus de figa més grossa i primerenca que la resta de figues, ni és una figa, ni és una bacora, en diuen. No obstant això, és clarament una figa produïda en la brotada de l’any. A Alacant fa referència a una bacora assecada (com a breva pasa es definia en un catàleg comercial del segle XIX), i que a la Marina s’anomena xalefa, mot d’origen àrab. A l’Alforí el terme macoc o macoca s’aplica a la fruita molt madura o sobremadurada: a un pas de deteriorar-se i fer-se malbé així parlarem d’albercocs macocs i melons macocs, i més modernament de plàtans i kiwis macocs, i en el cas de les figues macoques són aquelles que comencen a perdre turgència: a pansir-se, sense estar seques del tot encara. Segons el DCVB, a Albaida un macoc és una bacora pansida. Segons Llatas, als Serrans macoca és una breva muy gruesa (com també salefa o chalefa)."
MacocaJBMacoc.
MossetJF Mos petit, mossegada. Castellà: bocadito.
ManegotMPPeça de roba que protegeix el braç.
MarcarMPTraçar la plantació.
MargeMPPart externa de la fulla.
MàsticMPUngüent que s'empra per segellar la unió de l'empelt i protegir la superfície tallada del patró i de l'empelt.
MixtaJRCompost de parts, elements, etc., diferents.
MollaJBPolpa: carn de les fruites de la figuera.
MolsaJBCarn de la fruita.
MosaicMPSimptomatologia que desenvolupen les figueres a causa d'infeccions víriques, que es caracteritza pel fet que les fulles presenten clapes verdes i grogues.
MudaJFTrosset de tanyada o brot d'una planta que s'aplica a la branca d'una altra per empeltar-la (mall., men.); cast. púa..
MurgóJFBranca que es colga a terra o amb terra sense tallar-la perquè arreli amb la finalitat d'obtenir una planta nova. Castellà: Acodo.
NusJRNivell de la tija, sovint en forma d'engruiximent, on s'insereix una fulla o un verticil foliar. Concreció dura de la fusta, corresponent a la base de la branca morta inserida en el tronc.
NyoflaJBFigues albardades.
OstíolMPUll. Petita obertura circular a la part inferior deia figa.
Pa de figuesJB Figues assecades disposades en unes quantes tongades, generalment amb ametles i adobatge amb llavoreta de fenoll i canyella mòlta, conformant una mena de coca redona premsada que és un aliment altament energètic i de paladar saborós. Figues assecades disposades en unes quantes tongades, generalment amb ametles i adobatge amb llavoreta de fenoll i canyella mòlta, conformant una mena de coca redona premsada que és un aliment altament energètic i de paladar saborós.
PalmetaJREn forma de ventall.
PamfígolJBFiga —fresca, pansida o seca— amb una molla d’ametla o nou a l’interior. També pot fer referència al pa de figues.
PàmpolJBNom aplicat a la fulla de la figuera i també a altres espècies amb fulles grans: el dels ceps de vinya és el pàmpol per excellència. Despectiu: Té unes orelles com dos pàmpols.
PanerMP Cistell fet de vímets, joncs o canyes entreteixits, amb anses.
PansonetJB Figa pansida. Denominació oïda a l’Horta de València, on en una ocasió també vam poder recollir la variant pastonet, per deformació de pansonet i amb la influència del mot pasta o pastós.
PartenocàrpiaMPDesenvolupament d'un fruit sense llavors, per falta de pollinització o de fecundació o per errada embrionària.
PeçóJBPeduncle
PeduncleMPPart allargada i prima que aguanta i uneix la tija al fruit.
PellJBPart externa de la figa, o epidermis, que en algunes varietats es desprén fàcilment i possibilita la seua pelada amb els dits, sense necessitat de ganivet. Hi ha qui es menja la figa “pell i tot”. També l’escorça de l’arbre es diu pell (en arbres més productors de súber se li sol dir petorra, com en el pi o l’ametler vell).
PinyoletJBAqueni.
PeriantMPEn les flors, conjunt de peces estèrils que envolten els esporofil·les.
PerigoniMPPeriant format per peces semblants.
PeríodeJREspai de temps que comprèn tota la durada d'una cosa, d'una fase.
PèrulaMP Bràctea o escama.
PilositatMPRevestiment pilós.
PinçamentJRAcció de pinçar. Espuntar. Eliminar la gemma apical d'una planta per aconseguir el desenvolupament vigorós de les gemmes laterals.
PioxaJFEina de tall semblant al pic amb més o menys les mateixes mides, amb una pala plana a la punta d'uns 8 cm. emprada per obrir solcs i tallar arrels.
PistilMPOrgan reproductor femení de les plantes amb flors, format per un carpel tancat sobre ell mateix o per un conjunt de carpels soldats pels marges.
PlançóJRArbre nou destinat a ésser trasplantat. Branca plantada perquè arreli.
PlantacióJRConjunt de plantes normalment d'una sola especia sobre un terreny delimitat.
PodarJR Del llatí putare. Netejar, esporgar. Efectuar la poda. S'en diu també esporgar.
PodaJROperació que consisteix a tallar i treure les branques supèrflues, mortes, malaltes, etc., d'un arbre, d'un arbust, etc., per deixar-lo en millors condicions de fructificar, per donar-li una forma determinada, etc.
PodonsJRBrocades
Pol·linitzador MPCultivar utilitzada en les plantacions com a font de pol-len.
PolpaMPPart carnosa que hi ha sota la pell.
PortellJFManera de col·locar peces o elements en rengles, de forma que les posicions dels d'una fila corresponguin als punts mitjans dels buits entre dues peces de les files immediates
PrimordisJRÒrgan en el seu primer estadi de formació.
QuarteradaMPMesura de superfície agrària equivalent a 7.103,1184 metres quadrats.
QuartóMPAntiga mesura de superfície agrària corresponent a 1/4 de quarterada,equivalent a 1775,78 metres quadrats
RamJRDel llatí ramus (branca). Branca tallada de l'arbre
RamesJRConjunte de branques.
RamificacióJRAcció de ramificar-se. Disposició de les branques d'una planta.
RebaixarJRFer més baix el nivell, l'alçària, el gruix, el grau, d'una cosa.
RebrotJRBrot nou.
RecuperacióJRRetornar-li el vigor perdut.
RegeneracióJRAcció de regenerar les parts malmeses.
RejovenimentJRAcció de rejovenir.
ReversMPCara inferior de la fulla.
RiversJR És un métoda de poda.
RizogènesiMP Formació i aparició de les arrels.
RutlóMPFiga madura que ha caigut de la figuera.
SarmentJR Branca. S'aplica tambè al cep.
SementerMPCadascuna de les parts d'un terreny de conreu que se sembra.
SequerMPLloc destinat a assecar les figues.
SequeraJR Sequedat en el camp; manca de pluja.
SiconiMPInfructescència formada per un receptacle carnós, a l'interior del qual hi ha inserides les flors que després originaran els fruits.
SocaMPTronc
TabollJBFigó. Siconi inmadur.
TallJRFerida o incisió feta al tallar.
TallarJR Acció de tallar. Tallar les parts malmeses.
TancaMP Parcel·la, habitualment envoltada per una paret seca.
TanyadaMPRebrot, tronc novell.
TenyirMP Quan una figa comença a tenir color.
TerminalJR Situat a la part final. Extrem del tronc o d'una branca per allà on creix.
TijaMPTronc d'una planta, especialment el tronc prim, cilíndric i flexible, que comprèn des del callet de l'arrel fins a la gemma apical.
TroncJRLa part d'un arbre o arbust compresa entre les arrels i les branques; cast. tronco.
TutorMP Pal de fusta o metàl·lic per aguantar la tija a mesura que creixi per criar-la dreta.
UllMPOstíol.
Ull adormitMPPeríode en què la gemma de l'empelt es troba en estat latent.
UllastreJFOlivera borda, no empeltada; cast. acebuche.
UntarJFAcció d'aplicar unes gotes d'oli d'oliva al ostíol de la figa (ull) per fer-ne avançar la maduració uns deu dies.
VaraJBEstaca. Esqueix, tros de branca per a plantar i reproduir la figuera.
VarietatMP Categoria taxonòmica de grau inferior a l'espècie i superior ala forma.
VentallJR Poda en forma de ventall.
VergaJRVara, rama prima neta de fulles i llisa.
VigorJRAmb força activitat vital.
XalefaJBSegons el DCVB: “figa oberta de dalt a baix i posada a secar al sol (val. meridional)”. A Benissa i a altres llocs del sud sol fer referència específica a una bacora assecada. A Alacant també hi ha la variant xerefa i a Eivissa xereca, “(figa oberta, assecada i tornada a cloure”, segons el DCVB). Aquestes paraules, així com també xeric, xerec i xelefa deriven del mot àrab xariha, “figa seca”. Als Serrans hi ha salefa i chalefa, que fa referència a una bacora gran.
XerecMPFigó que ha sortit fora de temps i no arriba a madurar.
XerracMPEina amb el mànec de fusta i la fulla metàl-lica, un poc corbada, amb una part dentada. S'empra per podar i serrar ..